W jaki sposób poruszają się obiekty i obrazy?
Dlaczego zwierzęta się poruszają?
Czym jest zjawisko ruchu?

Jak powstaje tęcza? Czy lewitacja jest możliwa? Czy istnieją Maszyny czasu? Co znaczy termin "kwant"? Jaka jest najpotężniejsza siła obserwowalna w fizyce? Czy pusta przestrzeń jest naprawdę pusta? Czy wszechświat jest zbiorem? Które problemy fizyki są wciąż nierozwiązane?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Niniejsza strona stanowi publikację książki opowiadającej historię 2500 lat badań prowadzących do uzyskania odpowiedzi na takie pytania. Książkę pisano z myślą by była ona zabawna, zaskakująca oraz stawiała na każdej stronie przed jej czytelnikiem problemy do samodzielnego rozwiązania. Przy niewielkiej dozie matematyki jej tekst zagłębia się w tajniki najbardziej fascynujących działów mechaniki, termodynamiki, szczególnej i ogólnej teorii względności, elektrodynamiki, teorii kwantowej oraz nowoczesnych prób unifikacji. Esencja tych działów podsumowana jest z użyciem możliwie najprostszych terminów. Pokazano sposób w jaki bazują one na entropii minimalnej, prędkości maksymalnej, maksymalnej sile, minimalnej zmianie ładunku i minimalnym oddziaływaniu.

Pośród wielu innych problemów tekst ten zgłębia granice czasu i przestrzeni wraz z niezwykłymi zjawiskami, które czekają tam na odkrycie. Jej ponad 1000 stron w języku angielskim napisano dla studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, których interesuje precyzyjny opis natury.

Każdemu działowi fizyki towarzyszą najświeższe wyniki badań, najlepsze fizyczne zagadki oraz najwymowniejsze osobliwości fizyki. Załączono ponad 630 rozwiązanych problemów i ponad 450 obrazków, zdjęć oraz tabel.